Category : Blog

Leer de basisprincipes van autorijden

Auto -rijden is een lastige onderneming. Je moet niet alleen comfortabel achter het stuur zijn, je moet ook veilig kunnen rijden. Rijden in het verkeer is geen kleine prestatie.

De beste manier om te leren rijden is om op lokale wegen te beginnen. Begin met het rijden op de linkerrijstrook, met een gematigde snelheid. Uiteindelijk zul je merken dat je snellere voertuigen en hogere snelheden aankan tips voor het oefenen van auto theorie.

Het gebruik van een draai -indicator is belangrijk. Hiermee kunt u andere bestuurders vertellen waar u naartoe gaat en hen te laten weten of u een beurt moet maken. Houd er rekening mee hoe ver je voor je moet zijn om je beurt voor elkaar te krijgen.

Het gebruik van een handrem is een slimme zet. Het is ook handig als u uw auto moet parkeren. Net als bij een normaal rempedaal, gebruikt u uw rechtervoet om op de knop te drukken. Je wilt de remmen niet te hard stampen, omdat dit je versnellingsbak kan beschadigen.

Een goede rij -instructeur is getraind om u de juiste manier te laten zien om dingen te doen. Ze kunnen zelfs van kant met je wisselen. Als je geluk hebt, kun je misschien zelfs een paar trucs van de instructeurs leren.

De sleutel tot succesvol autorijden is om uw emoties onder controle te houden. Dit is vooral het geval als je nieuw bent in het rijspel. Je ego zal willen winnen, maar het beste wat je kunt doen is om je hoede neer te zetten.

Wiskunde en kritisch denken, deel I

Enige tijd geleden, op de hoofdbijeenkomst van wat een rekencursus op een middelbare school zou moeten zijn, verbaasde de opvoeder de studenten met de verklaring:

Er is geen ongelooflijke haast om met ons gebruikelijke werk bij de berekening te beginnen en aangezien de kwestie van beurzen er een is die voorbestemd is om door het hele schoolorgaan te worden overwogen, raad ik aan om wat grondiger na te denken over de aanbeveling dat ‘beurzen moeten worden toegestaan ​​voor opmerkelijke prestaties’. op school.’

In het volgende gesprek bespraken studenten de schatting van het eerraamwerk, ongeacht of de vergoeding van een onderwijzer een eer was, hoe ‘school’ werd gekarakteriseerd, enz. Ze kregen een activiteit aangeboden,

Het tolereren van de betekenis van ‘school’ als ‘elke ervaring waarvan men leert’, toont uw begrip aan of is in strijd met de suggestie: ‘Abraham Lincoln heeft bijna geen energie in school gestoken’.

Een onregelmatige start voor een wiskundecursus, toch? Wat volgde was niet minder bizar. Tijdens het schooljaar werd ongeveer een deel van de tijd verdeeld over de wiskundige substantie, de andere helft werd besteed aan de algemeen bruikbare gesprekken, vergelijkbaar met de bovengenoemde. In het voorjaar kregen de studenten in deze en de controleklassen een test in vliegtuigberekening aangeboden, waarop de studenten in “onze” groep ook, zij het slechter dan studenten in verschillende klassen, doorgingen. Nog verbazingwekkender was dat “onze” studenten de zekerheid hadden dat ze, gezien meer tijd, de mogelijkheid hadden gehad om meer problemen aan te pakken en hun cijfers te verbeteren. Dit ondanks de manier waarop ze nieuw waren voor een groot deel van het materiaal waarop de test betrekking had. Een uitzonderlijke prestatie om zeker te zijn. Het verhaal heeft echter nog iets heel anders. Op het moment dat ze vele jaren later met elkaar spraken, herinnerden de vorige studenten, die momenteel ontslag hadden genomen, niet alleen liefdevol de cursus en de instructeur, maar garandeerden ze dat het volgen van de cursus de absoluut, over het algemeen belangrijke en boeiende gelegenheid was in hun wetenschappelijke beroepen. Zou er een krachtigere twist kunnen zijn? De cursus was een onmiskenbare prestatie.

Voor de personen die het verhaal niet eerder hebben gehoord of gelezen, was de opvoeder Harold F. Fawcett, rekenleraar aan de Ohio State University en toekomstige NCTM-president (1958-60), wiens verslag van het proces werd verspreid als de NCTM Thirteenth Yearbook in 1938 (een reproductie uit 1995 is vanaf nu toegankelijk.) Het verhaal is geïntroduceerd in een discussie door Frederick Flener van Northeastern Illinois University op de jaarlijkse NCTM-conferentie in Orlando, Florida op 6 april 2001. Duplicaten van de recensie van de introductie zijn heb aanpassingen gedaan op het web totdat een van hen in mijn inbox belandde.

Flener’s record informeert ons over de cursus, over het verzamelen, ontmoeten en vergelijken met de blijvende understudies, de jongeren en metgezellen van Fawcett, en voegt een paar slagen toe over Fawcett zelf, zijn slimme en zorgzame karakter. Een van de journalisten merkte op dat men het individu en karakter van de man niet kan scheiden van zijn boodschap. Hoe het ook zij, de cursus werd gegeven door Eugene Smith van ongeveer 1945 tot 1956. (Het moet betreurenswaardig zijn dat latere studenten niet werden ondervraagd over hun indrukken.) Werd Fawcett’s welvaart vastgesteld als een onderdeel van zijn karakter of zijn methodologie ? Zou iemand niet zijn voorbeeld van het overwinnen van tegenspoed willen herhalen? Alles bij elkaar genomen, heeft de overgrote meerderheid van zijn partners, volgens Flener, andere gedachten: betere benutting van innovatie, meer onderzoeken, minder nadruk op bevestiging.

In deel II van het artikel zullen we de manier van denken van Fawcett, zijn bedoelingen achter het opbouwen van de cursus en het gerapporteerde resultaat van de analyse onderzoeken.

Dr. Alexander Bogomolny is een voormalig partner-opvoeder van wetenschap aan de Universiteit van Iowa en momenteel een ingenieur van een bekroonde site Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles.De site is een uitgebreid assortiment van K12-wiskundige artikelen, problemen, puzzels, pc-betovering dromen en aanzienlijk meer. Meer dan 800 intelligente Java-applets blazen de gesprekken tot leven en helpen het verlangen van studenten naar kritisch denken te stimuleren.

Mathematics is the Science of Patterns

Science has been a method of Man deciphering his current circumstance and making an adequate law that the individuals who were intrigued to glance in to these things could follow on and add their own insight. Craftsmanship then again has consistently been viewed as Man’s way communicating uniquely with no molecule limitations and is regularly considered as something contrary to Science. Yet, I have come to see the impacts of both being felt on the other. This is so founded on the way that I am a scholarly that has been profoundly established in the Sciences however yet I am likewise a man who loves to communicate in profound idea or talk, sonnet, melody or something else. To go above and beyond, my subject matter and physical gifting is both in the region of Mathematics. As much as I have been skilled and have succeeded scholastically in Mathematics, my adoration and interest has consistently been on quite possibly the most captivating apparatuses Man has had the option to form, The Computer. I have consistently considered this to be as the ideal marriage among Science and Art! It permits the most unpredictable examples to be imprinted on texture and different materials that commonly would be incomprehensible to do as such, for example, glass and plastic. In addition to the fact that this tools permit such complex replication, for example, printing which isn’t Art (the craftsman may state) however they are being able to examine similar imitated designs not just as for how they are seen (the most utilized type of cognizant human discernment) yet different elements that human insight would never comprehend cognizant or oblivious. It is likewise no unusual fortuitous event that the Computer depends on the essentials of Mathematics. It is beneficial to broadly expound on how Mathematics the crucial component in Computer Science, that which inspired the Computer permitted us to epitomize from the exceptionally essential to vastly perplexing.

The very structure of Mathematics depends on examples framed in and around Man’s own reality. Science is its soonest frames is equal to Logic and Reasoning and the idea of amount isn’t the self-evident, yet is the lone way that Man has had the option to put forth a solid defense for Logical Statements and Reasons why things are how they are. Peculiar right? In any case, it is genuine the idea of Numbers has opened the feelings of Man to decipher, anticipate, epitomize, mimic and show practically all types of Nature. Craftsmanship then again is in no way, shape or form substandard, since the characteristic articulation that comes from Artistic chiseling, painting, composing, dreaming and creative mind can never be imitated or exemplified by Science and explicitly the Science of Numbers. It gives us an opportune update that Man is certainly extraordinary and master of his space taking everything into account. But then with the advances of the Pattern Finding Tool he can verge on doing as such.

Software engineering is connected to Mathematics through fundamental example of tallying. This framework that has assist the PC with overcoming the most convoluted marvel such sounds, masterful printed plans and developed to incorporate activitys (a mass improvement to Technicolor give what we know as Computer Generated Images), getting these sounds, pictures (progressed examining and machine perusing in character acknowledgment or machine sight), surface to in detail investigating development and position. The utilization of the essential “High contrast” Binary Number Pattern is the core of the entire issue that permits us to see shade of our PC screen. Paired is likewise design that Man used to vanquish Reasoning where the 1 and 0 got likened with “Valid” or “Bogus”. Software engineering depends in general Mathematical Logic alongside the advances in Silicon Chemistry and other semiconductor plans stretch out that usefulness to incorporate millions, billions and even Trillions of Bits of data to be viewed as subsequently improving the image as it were. The advances in Nuclear Technologies have been curiously converged with the Computer’s Analytical Reasoning abilities to create extremely exact Actuators and Sensors in the control of Robotics and Automated Theory. This investigation, exactness and quickening found in a PC framework is fundamentally credited to the Binary Number Pattern stage. We take each number of this framework to remember one of two states: “On” or “Off”. Furthermore, from this reasoning, we got fundamental parts of figuring called switches. Gadgets likewise took a way to additional agreeable power with the utilization of transfers. Anyway a definitive preparing of the regular marvel of streaming electrons came which the revelation of the Transistor. This has from that point forward gave over the Silicon Age and we have a lot of quick and more proficient machines being capable of preparing Trillions of snippets of data of one specific subject.

Yet, my enthusiasm for Mathematics as Computer Science Advances did not depend on the scholarly achievement that I have had however on that of my own actual constraints. What entrances me most and I trust I have caused you to notice it also, is the way surprisingly well our own cerebrums work on this idea of Black or White. I accept that what Man has simply had the option to do as of late with the PC has been hard-wired into people from the earliest starting point. Being male, not that by and by feel there is any connection, I have some trouble recognizing, recollecting and naming tones. Contrastingly in this way, I am talented with most impeccable photographic memory! I can review series of numbers, from telephone numbers, ATM PINs, ID numbers to simply arbitrary numbers I see I can review them. I can do likewise with words, positional bearings (eg. in the event that I go on a transport ride, I would have the option to drive back the manner in which we came in the transport without utilizing the guide and from just being on the highway one time) and tones in all honesty. I perceived my inadequacies as inspiration to demonstrate how well our minds work and simultaneously show how inconceivable it is impersonate despite the fact that dependent on similar rudiments we use in Mathematics and Computer Science.

Shading is an intriguing idea that has importance to us simply because of the repositories of the eyes and the handling intensity of our minds. Without our eyes and minds we have no clue about how this world would look. Our eyes are the sensors of our bodies and our minds the PC. We know from science that white light reflects distinctively and is refracted when going back through specific atoms of issue anyway the various ranges of light that can be seen can be exemplified by the hypothesis of Black and White. I love to consistently relate this old style experience I had (a few times may I add), that inspired me to demonstrate this utilizing Machine Sight explicitly distinguish certain tones. The first occasion when I understood this wonder I was at a meeting where two of my partners whose specialization was in Computerized Learning tried my capacity to notice shading changes. It was the then Windows Vista logo of the banner in the screen saver. At the point when they asked me what tone is square of the banner had I sincerely couldn’t perceive any contrasts between any of the casings. In any case, when they began to bring up each tone was diverse the shading apparently looked divergent. I perceived then that my concern was not noticing shading however recognizing it. To my eye tone isn’t as extravagant the same number of imaginative sorts may make it with all the few naming plans like light, dull, off, and so on, and so forth also exceptional names that mean something very similar like purple and violet. In any case, these naming plans are valuable for Machine Learning of tones, however befuddle the enthusiasm for colors in all actuality. At the point when I take a gander at a shading I will in general group it dependent on the Black or White Principle or as one would state a Light Color or a Dark Color and that is it! On the off chance that somebody asks me what shading it is except if it is from the fundamental arrangement of White-Black+RBG and resulting blends that we are instructed in grade school and up: Yellow, Green, Brown; I state I don’t have a clue. On the off chance that a few gives me a ‘heads-up’ I recollect. So I state am not partially blind simply shading apathetic. Be that as it may, part of Color-Laziness where one doesn’t execute shading arranging resources other than the fundamental Binary of tones, to actualize and develop this apathy utilizing Computer Storage and Processing Power. My second and any remaining observable encounters of inspiration further carries me to another perspective I will use to execute Computer Color Awareness, that is off Relative Color. For example, when requested to acquire a pen that had a blue packaging, I consequently accepted that the pen was additionally a blue-inked pen, likewise I requested a blue-inked pen, I composed with the pen expecting it was blue. Anyway glancing further back in the thing I was composing I saw that the ink changed tone from when I began to compose with the new pen. I was absolutely uninformed that the pen in fact was a dark inked pen in a blue packaging just until I contrasted it and past composition. In any case, my Color-Lazy mind actually required persuading and it was just when I thought about the two tones on the White Paper (we ordinarily compose on). You may get some information about the White Paper examination, I will say it is essential for a shading languid cerebrum where even the easiest of tones are skimmed over, they can possibly come close tones when they have a base-foundation and they look at colors by zeroing in on the base either white or dark or for less lethargic minds a differentiating tone. My hypothesis is a PC who possibly has its information base is Color-Lazy when its subroutine for shading acknowledgment isn’t running. It can have the frequencies of light to be detected by its sensor however without examination it has not appreciation of that tone.

So my arrangement of usage gives us want to handle this life of extravagant grouped cashews to sort out how we notice tone. I intend to do likewise for Texture mindfulness. How you state? Go Figure.